Vad innebär vårt föräldrakooperativ?

Ett föräldrakooperativ som förskoleform ger föräldrarna möjlighet att påverka både organisation och pedagogisk verksamhet. Det är föräldrarna som har arbetsgivaransvaret och viktiga beslut fattas av kooperativets styrelse som är sammansatt av föräldrar. Insyn i verksamheten fås på Bergslund bl.a. genom att föräldrarna går in som personalresurs under arbetsdagar. Vi har låga avgifter och verksamheten bygger istället på att man gör ideella insatser, t.ex. brödbakning och städning av gården. Föräldrarna blir aktiva deltagare i en större gemenskap där arbete och samvaro vävs samman.

Vad ger vårt föräldrakooperativ barnen?

Vi satsar på att ge barnen en lugnare miljö med stor personaltäthet. Små grupper och 1-12 årsinriktningen ger barnen en stor trygghet. Barnen får en tillhörighet i en större gemenskap och ges möjlighet till att skapa relationer till kompisars föräldrar då föräldrarna ingår som en naturlig personalresurs. På så sätt skapas även tillit till alla vuxna. Det är också särskilt roligt de dagar mamma eller pappa ska arbeta på förskolan. Skolbarnen får möjlighet att träffa sina småsyskon på eftermiddagen. På Bergslund har vi dessutom privilegiet att ta tillvara på allt som landsbygden har att ge med skog, sjö, lantbruk, djur och natur i närmaste omgivningen.

 
Bild1.jpg

Vilka får söka sig till kooperativet?

Alla familjer som är intresserade är välkomna att ansöka om plats. I första hand upplåts plats till barn som är bosatta i Bergs socken men vi har under en längre tid haft medlemsfamiljer från orterna runt omkring t.ex. Åby och Tolg och nu även Lammhult.. För många familjer är det ett medvetet val att bli medlemmar i en föreningsdriven förskola och det gör arbetet med att utveckla verksamheten så mycket mer spännande. Alla föräldrar bidrar med olika erfarenheter och kunskaper till att vår förskola blir unik. Välkommen att kontakta oss!

 
 

Avgifter

1-5 åringar
500 kr/månad ( juli månad är avgiftsfri )
Arbetslös/Föräldraledig: 15 h/vecka som fördelas i samråd med förskolechefen

Allmän förskola
0 kr/månad

Alla barn har rätt till allmän förskola från 1 september det år de fyller tre år. Allmän förskola bedrivs inom den vanliga förskoleverksamheten och är kostnadsfri.

Den allmänna förskolan bedrivs 525 timmar per år. Förskolechefen bestämmer hur dessa timmar ska fördelas. Allmän förskola bedrivs från 1 september till 31 maj. Under jullov, sommarlov, höstlov, sportlov, påsklov pågår inte allmän förskola.

Fritidsplats
150 kr/månad ( juli månad är avgiftsfri )
Arbetslös/Föräldraledig: Berättigar ingen plats

Maxtaxa 1500 kr/familj/månad


Personalen presenterar sig

Jag heter Maria och är förskolelärare och rektor på Bergslund. Jag är gammal i huset och har varit här sedan starten 1990. Förutom tiden som går åt till arbetet som rektor jobbar jag även i barngrupp. Ett av mina stora intressen är sång och musik. Efter alla år här har det blivit ett flertal sångsamlingar och framträdanden där jag har försökt inspirera barnen i sångarglädjen. Spännande experiment är aktiviteter som jag gärna inviger i eller uppmuntrar barnen till.

Elin heter jag och är barnskötare. Jag är nyaste tillskottet av personal. Jag har vikarierat på olika förskolor i ca 5 år och nu utbildat mig till barnskötare och fått jobb här på Bergslund. Jag gillar att pyssla i ateljén tillsammans med barnen.

Eva, heter jag, är barnskötare och började på Bergslund 2001. Det jag gillar allra bäst i arbetet med barnen är att vara ute i skogen.

Jag heter Caroline och har jobbat på Bergslund sedan 2002. Brinner för boksamtal som jag har i grupper med färre barn. Skapande är något som jag gärna gör tillsammans med barnen. Jag gillar även att vara ute mycket. Vår gård och omgivning inbjuder till utevistelse.

Marie heter jag och har tidigare varit vikarie på kooperativet. Nu har jag en fast tjänst som kockerska/barnskötare.

Jag heter Sara och är förskolelärare. Jag är ansvarig för fritidsverksamheten. Jag gillar att ordna rörelsepass i bygdegården och vara ute på vår härliga gård.