Vad_ar_ett_kooperativ.png
start.jpg

Kooperativet

Föräldrakooperativet Bergslund ek.förening är beläget i Berg ca 3 mil norr om Växjö i Kronobergs län. Kooperativet startade 1990 för att bedriva förskole- och fritidsverksamhet för bygdens barn i åldrarna 1-12 år. Bergs bygdegård byggdes till och verksamheten har bedrivits där sedan dess. Under årens lopp har föräldrakooperativet blivit en viktig knutpunkt för sammanhållningen i bygden och föreningen drivs med ett stort engagemang.

Bygdegården

Föräldrakooperativet är dessutom Bergs största arbetsplats med 6 anställda. Föreningen har en stabil ekonomi och en väl inarbetad organisation med en trogen personalstyrka. Antalet medlemsfamiljer har de senaste åren legat mellan 20-25 stycken och antalet inskrivna barn i verksamheten 30-35 stycken.

Verksamheten

Verksamheten bedrivs i väl underhållna lokaler och på en stor utegård med naturen inpå knuten. Pedagogerna jobbar efter läroplanerna Lpfö18 och Lgr11/2016. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi jobbar bl.a. med att ge barnen förankring i hembygden samt att grundlägga barnens känsla och förståelse för natur och miljö genom regelbunden utomhusverksamhet. Vi ger barnen tid att lära och utvecklas i sin egen takt, tid till mycket fri lek samt jobbar med empati, medmänsklighet och omtanke om varandra.