Klagomålsrutiner

Skollagen 4 kap. 8 §

”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Informationen om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”

Om en elev eller vårdnadshavare är missnöjd med utbildningen ska man följa stegen/rutinerna i punkterna här nedanför. Rutinerna/punkterna är tänkta som en trappa, där man i första hand ska börja med det första steget innan man går vidare till de andra stegen. Det går att anmäla sitt missnöje med utbildningen muntligt eller skriftligt.

  1. Vänd dig till berörd pedagog.
  2. Vänd dig till förskolechef.
  3. Vänd dig till ordförande i styrelsen.
  4. Efter att ha gått igenom steg 1-3 kan man göra en anmälan till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudsmannen (beo). Man kan göra sin anmälan skriftligen på Skolinspektionens webbsida http://www.skolinspektionen.se eller genom att skriva ett vanligt brev.
  5. Skolinspektionen eller beo skickar sedan anmälan till kooperativet som ska svara på frågorna inom en viss tid.
  6. När kooperativet har svarat får den som har anmält se svaret via Skolinspektionen/beo och då kan man lämna synpunkter.
  7. Jurister på Skolinspektionen/beo går igenom anmälan och svaret och fattar ett beslut.

En anmälan som har gjorts är en offentlig handling, som till exempel media har tillgång till. Därför kan den som anmäler behöva tänka igenom att det kan komma frågor från media och andra utomstående.